TIN SÁNG 11/12: Thà đưa tin giả và chống phá TT Trump, còn hơn làm mất lòng ĐCSTQ. Vì sao?

Bản tin bầu cử Mỹ sáng 11/12 - Trích hồ sơ vụ kiện của Texas: Xác suất ông Biden thắng là một phần triệu tỷ!!! - Dân biểu Hill: Dominion đã bị giải thể vào năm ngoái, hoạt động phi pháp tại Missouri - 27 ...
-PbPBa5nRGM