TIN SÁNG 10/12: Đại diện Dominion, lại chính là nhiếp ảnh gia cho chiến dịch của Kamala Harris

BẢN TIN BẦU CỬ MỸ 2020 - SÁNG 10/12: - Joe Biden lại nói nhầm, không nhớ cả tên cơ quan chính phủ - Thời hạn cho các bị đơn nộp hồ sơ trong vụ kiện bầu cử từ Texas - Georgia: Các nhà lập pháp lo sợ ...
nkdYv0zwucQ