Tin độc quyền: Báo cáo thiếu sót về virus corona

Tin độc quyền: Báo cáo thiếu sót về virus corona. "Theo các tài liệu nội bộ của NTD, tỉnh đông dân thứ hai của Trung Quốc báo cáo thiếu nghiêm trọng số ca nhiễm virus corona mới. Trong trường hợp xấu nhất, số bệnh nhân nhiễm virus được xác nhận cao hơn 52 lần so với các báo cáo chính thức..."
IbsEgKzdmNA