Tiểu thương diễu hành tại Phố đi bộ Quang Cốc Vũ Hán bị đàn áp

"Vào ngày 9 tháng 4, ngày thứ hai Vũ Hán gỡ phong tỏa. Hàng trăm tiểu thương ở khu phố đi bộ Quang Cốc đã xuống đường diễu hành để bảo vệ quyền lợi. Đoạn video cho thấy họ đi từ phố đi bộ vào trung tâm thương mại..."
La4U62rwnyU