Tiến sĩ virus học Trung Quốc tiết lộ: WHO thông đồng với ĐCS Trung Quốc che giấu đại dịch Covid-19

"Ngày 26/4 vừa qua, nhà virus học người Trung Quốc, Diêm Lệ Mộng, đã bí mật trốn đến Hoa Kỳ vì lo sợ tính mệnh của mình gặp nguy hiểm. Tháng 12/2019, Cô Diêm đã vài lần báo cáo những phát hiện của mình ...
SQqrBvC_VEM