Tiến sĩ hóa học Hồng Kông tiết lộ về nguyên liệu giả làm khẩu trang của Trung Quốc

"Tiến sĩ khoa hóa học Đại học Hồng Kông ông K Kwong Quảng Sĩ Sơn (Kuàng Shìshān) chuyên về khẩu trang đã vạch trần việc làm giả nguyên vật liệu sản xuất khẩu trang của Trung Quốc..."
yHeg5mh61YQ