Tiến sĩ đào thoát: Sự thật có thể phải đổi lấy bằng tính mạng và thanh danh | Trung Quốc Tiêu Điểm

Người tố giác gần đây nhất đã kể lại cách Trung Quốc và WHO che đậy thông tin quan trọng về dịch Vũ Hán trong giai đoạn đầu - đó là khả năng virus lây từ người sang người; Châu chấu tre tấn công Trung Quốc. Năm nay loài côn trùng này “xuất hiện sớm”, “thường xuyên” và “rất đông”...
QfHUZHPfzOU