Thủ đoạn của ĐCSTQ: Vươn vòi bạch tuộc ra toàn cầu

Để hiểu cách thức thống trị của ĐCSTQ, hãy nhìn vào những gì diễn ra ở Hồng Kông, một trong những thành phố lớn của thế giới. Những gì đã xảy ra trong suốt 23 năm qua ở Hồng Kông là minh chứng xác thực ...
Xp_BBByipI8