Thiếu dụng cụ y tế, nhiều người chết trước khi được chẩn đoán

Thiếu dụng cụ y tế, nhiều người chết trước khi được chẩn đoán. Trong bối cảnh virus corona bùng phát tại các bệnh viện. Tại ổ dịch bệnh đang thiếu các bộ dụng cụ phát hiện virus corona. Một cư dân ...
CBmBMlsN6fs