Thiên tai liên tục, Trung Quốc có thể khủng hoảng lương thực vì kho dự trữ ẩm mốc | TQTĐ

Hồ nước ngọt lớn nhất TQ đang bị ngập lụt chưa từng thấy. Khu vực xung quanh hồ hứng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong mấy tuần gần đây, người dân đang sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy đến.
8GkXOZ-t3iw