"Thiên đường vô chính phủ" giữa lòng nước Mỹ

"Bãi bỏ cảnh sát và hệ thống cảnh sát thành phố Seattle, bãi bỏ nền tư pháp, bãi bỏ hệ thống nhà tù, đặc biệt là nhà tù cho thiếu niên, miễn truy cứu những người tham dự cuộc “nổi loạn George Floyd"", ...
pfiRFNFvpkc