Thị trưởng Praha, Séc: ‘Hiện tại không và vĩnh viễn không’ nhận viện trợ của Trung Quốc

"Trong khi Trung Quốc đang muốn cải tạo hình ảnh Bắc Kinh thành ‘vị cứu tinh toàn cầu’ bằng cách bán vật tư và viện trợ cho các quốc gia đang phải vật lộn đối phó với virus Corona Vũ Hán, thì Thị trưởng ...
mQ_JTvsiR9E