Thế giới cuối cùng đã đoàn kết chống lại Trung Quốc

Tập Cận Bình chỉ trong sáu tháng, đã hoàn thành những gì mà Tổng thống Donald Trump không thể làm trong gần bốn năm qua…
3iTPnNKcG1A