Thành phố Thẩm Dương thất thủ trước virus | Trung Quốc Tiêu Điểm

Điểm tin: Cảnh tượng ở vùng Đông Bắc Trung Quốc (TQ) khiến nhiều người lo lắng về đợt bùng phát thứ hai. Đài Loan không thể chấp nhận "1 quốc gia, 2 chế độ".
gLzqyZ1LrQQ