Tập Cận Bình là người được lựa chọn cho thời khắc cuối cùng của ĐCS Trung Quốc?

Dù ông Tập có hạ đài hay không thì cũng không thể thay đổi được sự tà ác của ĐCSTQ. Đổi người khác lên thay thì cũng chỉ là bình mới rượu cũ, mà giả thiết này sẽ khó có thể xảy ra. Có lẽ ông Tập chính là người được lựa chọn cho thời khắc cuối cùng của ĐCS Trung Quốc?
haJ1GNyRJLI