Tại sao ly hôn ngày càng phổ biến trong xã hội hiện nay?

Người xưa nói: "Tu trăm đời mới được đi chung thuyền, tu nghìn đời mới được ngủ chung gối". Vậy cớ sao tình trạng ly hôn càng ngày càng trở nên phổ biến trong xã hội hiện nay?
nHIK_-7uvfo