Tại sao ĐCSTQ lại gấp rút phát hành tiền kỹ thuật số?

Đồng tiền kỹ thuật số giống như Bitcoin do Ngân hàng Trung ương Trung Quốc phát hành hiện đang hoạt động tại bốn thành phố thí điểm và được quảng cáo là được kiểm chứng bởi Tín dụng Quốc gia. Ngoại ...
r2s-tzoGXDI