Tại sao các kho lương thực tại Trung Quốc lần lượt bốc cháy

Kỳ lạ! Các kho lương thực liên tiếp cháy trong khi Trung Quốc đang phải ứng phó khẩn cấp với tình hình thiếu lương thực.
e-0thbUoxhQ