Sức hút đặc biệt của Tổng thống Thái Anh Văn: Một ‘Nữ Trung Anh Kiệt’ của Đài Loan

Khi nói về nữ lãnh đạo Đài Loan, nhiều người gọi bà là “Người đàn bà thép”, thậm chí có ý kiến so sánh bà với Võ Tắc Thiên về khả năng trị quốc. Nhưng bà nhận mình có nhiều điểm chung với Thủ ...
kO34UqEO_f0