Sự trở lại của virus Bunya ký sinh trên bọ ve có tỉ lệ tử vong hơn 10% | Trung Quốc Tiêu Điểm

Một loại virus truyền nhiễm khác lây lan ở Trung Quốc từ tháng 4 hoặc sớm hơn đã giết chết 7 người. Các triệu chứng bao gồm sốt và ho, tỷ lệ tử vong là hơn 10%.
cRuwdB5cKWg