Sự khác biệt giữa tình hình dịch bệnh ở Hồng Kông và New York

Trong khi Hồng Kông nằm ngay sát Trung Quốc Đại Lục có số người nhiễm bệnh và tử vong rất ít, thì New York đã trở thành khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bên ngoài Trung Quốc. Ngoại giới tự hỏi tại sao tình hình dịch bệnh ở hai trung tâm tài chính thế giới lại khác biệt đến vậy.
ka-27ryGcgM