Số người chết thực tế do Virus Corona vượt xa công bố

Số người chết thực tế vượt nhiều so với con số chế độ Trung Quốc công bố. Con số thực tế có thể vượt quá con số chính thức gấp 10 lần với không dưới 200 người chết mỗi ngày ở Vũ Hán. Nguồn ...
JHdno0O8bQE