Số ca nghi nhiễm dịch ở Việt Nam tăng vọt lên gần 1600 người

Số ca nghi nhiễm dịch ở Việt Nam tăng vọt lên gần 1600 người. "Tính đến ngày 24/3, Việt Nam có 1.596 người nghi nhiễm virus corona Vũ Hán đang cách ly tại bệnh viện, nhiều nhất kể từ đầu dịch. Trong đó 221 ...
gwee-rf-Fj0