Sidney Powell: ĐCSTQ thao túng bầu cử Mỹ từ lâu; 8 triệu cuộc gọi nhắm đến bầu cử Hoa Kỳ

Sidney Powell: ĐCSTQ thao túng bầu cử Mỹ từ lâu; 8 triệu cuộc gọi nhắm đến bầu cử Hoa Kỳ
Y1vJhe0Vm6Q