Sau người dân Hồ Bắc, đến lượt người dân Hắc Long Giang bị phân biệt đối xử

Ngày 29 tháng 4, một nick Twitter tên là “Tôi họ Tằng" đã viết: "Hắc Long Giang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Bây giờ người dân Hắc Long Giang không thể tìm được việc làm. Không ai thuê cả! Hai năm rồi tôi ...
5dUSPb6k1lA