Sập khách sạn cách ly Covid-19 ở Trung Quốc, 70 người ở trong tòa nhà

Sập khách sạn cách ly Covid-19 ở Trung Quốc, 70 người ở trong tòa nhà. "Khách sạn Xinjia Express ở Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, đã sụp đổ vào lúc 7h tối, theo trang Mnw.cn, một trang tin tức trực tuyến của tờ ...
wxPgRFYpcBg