SÁNG 28/1: McConnell: Người của Đảng Dân chủ cũng không ủng hộ gói kích thích kinh tế của ông Biden

Bản tin sáng 28/1: - Dân biểu Swalwell nói: Không thể cho cựu TT Trump cơ hội để tranh cử thêm một lần nữa - Ông Biden xem xét rút lại các chính sách của ông Trump đối với Trung Quốc - McConnell: Người của Đảng Dân chủ cũng không ủng hộ gói kích thích kinh tế của ông Biden - TNS Josh Hawley nói: Cánh tả đang dùng mô thức của ĐCSTQ giám sát người dân Mỹ - Đoàn xe hơi diễn hành lên án ĐCSTQ trong Ngày Quốc Khánh Úc
VU9m9vml2RM