"Quỳ phục" ĐCS Trung Quốc, những gã khổng lồ công nghệ bán rẻ nước Mỹ

Những gã khổng lồ công nghệ Mỹ vì lợi nhuận và lợi ích cá nhân mà sẵn sàng phục tùng ĐCS Trung Quốc, bỏ qua an ninh quốc gia Mỹ. Khi cuộc thương chiến giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc trở nên căng thẳng, nhiều ...
29jaBGuk4JM