Phó Giám đốc bệnh viện bị chính quyền Trung Quốc xử phạt vì nói lời công đạo

Một Phó giám đốc Bệnh viện tại tâm dịch ở Trung Quốc bị xử phạt vì lên án các chính sách quốc gia. Ông đã viết bài đăng về đại dịch, nhưng nhiều bài đã bị chặn hoặc xóa...
chkzvUbtFpc