Phim “Lựa Chọn” | Phiên bản phụ đề - Mối ân oán kéo dài giữa hai thế hệ

Dưới những hành vi điên cuồng của kẻ ác, những cựu chiến binh đã mất đi đồng đội và người thân yêu. Điều chờ đợi họ phía trước vẫn là cả quãng thời gian dài tìm kiếm và báo thù. 20 năm nằm gai ...
VXPaoUlanIo