Phim Tết 2021: Niên Niên Hữu Ngư (Dư) | Quanh Năm Dư Dả

Mọi người có thắc mắc về tên của bộ phim không ạ? Tên nguyên gốc bộ phim của chúng ta là "年年有鱼" tạm dịch sang tiếng Việt là "Niên Niên Hữu Ngư", có thể hiểu theo nghĩa đen là Quanh Năm Có Cá. Nhưng hàm nghĩa thật sự của tên phim là “年年有余” tạm dịch sang tiếng Việt là "Niên Niên Hữu Dư" tức "Quanh Năm Dư Dả" vì trong tiếng Trung từ 鱼 (Ngư) và từ 余 (Dư) điều phát âm là Yú! Cả 2 câu 年年有鱼 (Niên Niên Hữu Ngư) và 年年有余 (Niên Niên Hữu Dư) điều có 1 cách đọc là Nián nián yǒuyú. Đây là một câu chúc tốt lành trong truyền thống của ...
T1G6yd_FtJY