Phim Mật Mã (Code of Revelation) | New Century Films Viet

Phim Mật Mã (Code of Revelation) dựa trên một câu chuyện có thật xảy ra tại Trung Quốc kể về một cựu cảnh sát vũ trang từng chứng kiến các cán bộ ..... mổ lấy nội tạng sống của một học viên Pháp Luân Công. Đứng trước sự lựa chọn giữa lương tâm và danh vọng, giữa thiện và ác, người cảnh sát này đã lựa chọn sống đúng với lương tâm của một con người, và từ đây, các bằng chứng phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng sống của nhà cầm quyền đã được ông cung cấp và tiết lộ ra thế giới. Phim Mật Mã Code of Revelation không chỉ miêu tả sự tàn ...
QB8ESctWMgg