Phản ứng "Cực Kỳ Hèn Hạ" của chính quyền Trung Quốc trước dịch viêm phổi

Phản ứng "Cực Kỳ Hèn Hạ" của chính quyền Trung Quốc trước dịch viêm phổi. Cách xử lý dịch viêm phổi của Trung Quốc là cực kỳ hèn hạ. Từ che đậy lúc mới có dịch cho tới đàn áp quy mô lớn. Qua đợt ...
I34XtCicCwI