Phần lớn bộ xét nghiệm nhanh của Trung Quốc gửi Séc cho kết quả sai

Phần lớn bộ xét nghiệm nhanh của Trung Quốc gửi Séc cho kết quả sai. "Ngày 18/3, truyền thông Trung Quốc đưa tin nước này cung cấp 150.000 thiết bị xét nghiệm nhanh COVID-19 cho Cộng hòa Séc. Trang iROZHLAS của đài ...
NFMaM5OMi4A