Phần 1: Nguồn tiền khổng lồ của Trung Quốc đến từ đâu?

Trong vài thập kỷ qua, Trung Quốc đã phát triển trở thành nền kinh tế đứng thứ hai thế giới, chỉ sau Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ít ai biết rằng có rất nhiều “góc khuất” phía sau những gì đã và đang diễn ra với ...
mKjr67CaXg8