“Ông Trump có thể phủ nhận 270 phiếu đại cử tri của Biden, đưa cuộc bầu cử lên Quốc hội”

Bản tin hôm nay chúng ta sẽ cùng phân tích về một kịch bản của cuộc bầu cử có thể xảy ra, đó là ông Trump có thể phủ nhận 270 phiếu đại cử tri của Biden và đưa cuộc bầu cử lên Quốc hội.
pDzYoYqoDPk