Ông Tập Cận Bình đến Vũ Hán, các tay súng bắn tỉa đứng đầy nóc nhà chờ lệnh

Ông Tập Cận Bình đến Vũ Hán, các tay súng bắn tỉa đứng đầy nóc nhà chờ lệnh. "Một người dân Vũ Hán đã đăng video và nói: "Hôm nay dự kiến lãnh đạo của chính quyền trung ương đến đây. Trên nóc nhà ...
4xvdyg7RXQg