Ông Pompeo: Vì sao ĐCSTQ không đáng tin?

Ngoại trưởng Hoa Kỳ giải thích vì sao Hoa Kỳ đang suy xét lại mối quan hệ với TQ do dịch bệnh: một báo động gần đây đã thức tỉnh thế giới về các hiểm họa. Nói rằng những lúc như thế này là thời ...
d2Nvb6qjcfo