Nước lũ và dịch châu chấu càn quét Trung Quốc | Trung Quốc Tiêu Điểm

Mưa xối xả như trút nước ở TQ. Hàng triệu người bị ảnh hưởng. Hàng ngàn người phải di tản khi mực nước vượt quá mức cảnh báo; Nguồn tin nội bộ cho biết trung tâm giam giữ đã được dọn sạch để dành chỗ cho người biểu tình HK.
_ZLNc_d4Hf0