Nữ gián điệp TQ quan hệ bất chính với quan chức Mỹ; Báo cáo: Ai đứng sau 400 triệu USD cho Dominion?

TRUNG QUỐC TIÊU ĐIỂM - TRONG TẬP NÀY CÓ NỘI DUNG SAU: 0:00 - Tin tiêu điểm 0:52 - Quan chức California trở thành mục tiêu cho gián điệp 3:42 - Người dân TQ chạy trốn sau khi ca nhiễm virus gia tăng 6:28 - Tình trạng ...
Js7nA4SlmIg