Nông dân bất ngờ mất quyền sử dụng đất, 60 năm vun trồng bỗng mất trắng | Trung Quốc Tiêu Điểm

Một nông dân Trung Quốc đột ngột mất quyền sử dụng đất mà ông và gia đình đã trồng trọt 4 thế hệ trong 60 năm qua; Tài liệu nội bộ: chính quyền Trung Quốc đã lệnh cho công nhân Đập Tam Hiệp bí mật xả nước; 400 nghìn người bị cách ly khi thêm một huyện cách Bắc Kinh 160 km bị phong tỏa...
ZA5iLxzHewA