Nói rõ sự thật về ĐCSTQ cho người dân Trung Quốc được sáng tỏ

"Không chỉ riêng Hoa Kiều tại Mỹ mới nhận ra được tầm ảnh hưởng và sự lừa dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), mà ngay cả người dân tại Trung Quốc đại lục cũng đang dần nhận rõ về bản chất của ĐCSTQ..." ( Minh hoạ nhân vật )
VcqKGTL_aU0