Nổ đập kiểm soát lũ, 10 nghìn người mắc kẹt chờ giải cứu | Trung Quốc Tiêu Điểm

Mực nước Sông Dương Tử đã đạt mức cao kỷ lục trong nửa thế kỷ qua. Báo động lũ cho sông Hoàng Hà và sông Hoài đã được đưa ra. Chính quyền TQ đang dùng biện pháp cực đoan để kiểm soát lũ trong đó có cho nổ đập. Và tại một thị trấn nhỏ miền Nam, hơn 10 nghìn người bị kẹt lại trong lũ ...
3oWT7x6EEu0