Những Hạt Giống Bí Ẩn từ Trung Quốc - ĐÃ GIẢI MÃ | Trung Quốc Không Kiểm Duyệt

Hàng ngàn người Mỹ đã nhận được các gói hạt giống bí ẩn từ Trung Quốc. Chính phủ cảnh báo người dân không nên trồng chúng, nhưng một số vẫn trồng. Và giờ chúng ta đã biết những hạt giống bí ẩn đó ...
2FMu6i4tihs