Nhật Bản và Hoa Kỳ đẩy nhanh quá trình tách rời nền kinh tế khỏi Trung Quốc

Sự lây lan của virus corona trên khắp thế giới đã buộc các nước phải suy nghĩ lại về những rủi ro mà họ phải chịu khi trao đổi kinh tế với Trung Quốc. Trong số đó, Nhật Bản và Hoa Kỳ gần đây đã thực hiện một số hành động quan trọng để đẩy nhanh quá trình tách rời nền kinh tế khỏi Trung Quốc.
WAgs4qHVwvA