Nhân viên làm việc 24/7 để hỏa táng xác tại Vũ Hán

Nhân viên làm việc 24/7 để hỏa táng xác tại Vũ Hán. Nhân viên nhà tang lễ tại Vũ Hán đang đối mặt với khối lượng công việc cực lớn và việc thiếu túi đựng thi thể. Tình trạng này tiếp tục trở nên ...
aTGcjFebIDE