Nhận định của chuyên gia về đập Tam Hiệp: “Lối thoát duy nhất là phá bỏ con đập”

Nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp và 500 triệu người sẽ bị cuốn trôi. Lối thoát nào cho người dân Trung Quốc?
LIQLwUvPZ7s