Nguồn gốc khả nghi của coronavirus

Nguồn gốc khả nghi của coronavirus. Có phỏng đoán nói rằng dơi là loài mang virus đầu tiên trước khi nó được truyền sang người. Nhưng không có con dơi nào được bán ở chợ Vũ Hán. Ngoài ra còn có một giả ...
DBA3eeVEN0U