Người Trung Quốc bị chính quyền bỏ mặc ở biên giới nước Nga

Một luật sư người Trung Quốc nói đây là cách chính quyền này đổ lỗi. “Cơ bản đó là cách để giá họa cho người khác. Họ muốn tạo cảm giác rằng các ca trong nước đã được kiểm soát, và gọi tất cả các ca lây nhiễm mới là 'nhiễm bệnh nhập khẩu'.
1mwdgH-b6-g