Người dân Vũ Hán đang bị nhốt trong nhà, bị bỏ đói và chờ chết

Người dân Vũ Hán đang bị nhốt trong nhà, bị bỏ đói và chờ chết ” Ông Pan: Xã hội này không phải là xã hội con người nữa, đây là địa ngục. Chúng tôi bị “đun sôi” trong địa ngục, chờ xét xử, ...
OxQS1UpgrxM